Affärshuset
kan troligtvis dateras till 1800-talet men är i sin nuvarande utformning från 1914 och har sedan dess använts för handel. Huset inrymmer idag en bostadslägenhet på ovanvåningen och på bottenplanet finns sedan många år en blomsterhandel.


  Affärshuset