Affärshuset
kan troligtvis dateras till 1800-talet men är i sin nuvarande utformning från 1914 och har sedan dess använts för handel. Huset inrymmer idag kontorslokaler.


  Affärshuset