Välkommen till Olssonska Gården

Vi har utökade lokaler i mangårdsbyggnaden med möjlighet till servering inomhus. Det går bra att boka våra lokaler vid särskilda tillfällen.

Du bokar på telefon 072-011 57 71 alternativt 070-896 35 77 eller skicka e-post till bm.ljung@hotmail.com.

Välkomna hälsar Kulturföreningen Olssonska Gården

Caféet stängt p.g.a. målningsarbete
På grund av pågående målningsarbeten på Olssonska gården så är caféet stängt tills vidare. Vi återkommer med information så snart vi satt ett datum för återöppningen.