Välkommen till Olssonska Gården

Sveriges nationaldag firas på Olssonska Gården

Program
Caféet öppnar kl. 14:00
Blåsorkestern och kulturskolan spelar kl. 14:30-15:30
Gustav Vasa med följe anländer cirka kl. 15:30
Från kl. 16:00 sång och musik med Blåsorkestern och kulturskolan under ledning av Ann Milesson
Anton Sundelius Revyarna
Högtidstal av Henrik Nilsson Bokor.
Utdelning av stipendier, pris och stöd.
Nya svenska medborgare hälsas välkomna.
Utdelning av flaggor.

Konferencier Eva Milesson

Välkomna!

---

Söndagscafé

Varje söndag klockan 13:00-16:00 med smörgåsar och hembakade kakor.

---

Vi har utökade lokaler i mangårdsbyggnaden med möjlighet till servering inomhus. Det går bra att boka våra lokaler vid särskilda tillfällen.

Du bokar på telefon 070-896 35 77 eller skicka e-post till bm.ljung@hotmail.com.

Välkomna hälsar Kulturföreningen Olssonska Gården