Torsås kyrkby var en känd marknadsplats redan på medeltiden. Det strategiska läget mellan kust- och inlandsbygd gjorde den så småningom till centrum för handeln i Södra Möre.

Från 1860-talet har handel bedrivits på Olssonska Gården. Som första ort, utanför städerna, i Kalmar län fick C. U. Transtedt tillstånd att bedriva handel i bod. Den första affären var inrymd i mangårdsbyggnaden. 1887 säljer Transtedt sin affär till John G. Andersson från Trankvill som flyttade affären till en byggnad som fanns där nuvarande blomsteraffären ligger. 1890 köper Holger Nikolaus Olsson både fastigheten och affärsrörelsen och nu börjar en omfattande expansion av rörelsen med en rad olika verksamheter och i början av 1900-talet är Olssonska Gården Torsås absoluta handelscentrum.

Mer om historien kring Olssonska Gården och familjen Olsson finns att läsa på följande sidor.