Hösten 2003 började tre eldsjälar, Cissi och Evert Ericsson samt Britt-Marie Ljunggren, att försöka utveckla Olssonska Gården. Målet är att det 2010 skall vara ett levande kulturcentrum, som med sitt strategiska läge mitt i Torsås, blir en stor tillgång för kommunens besöksnäring.

1:a advent 2003 var ovanvåningen förvandlad till ett litet museum och de fyra rummen representerade vars ett decennium 1910 – 1950. Sommaren 2004 öppnades ett mindre trädgårdskafé.

Våren 2005 bildades Kulturföreningen Olssonska Gården. Föreningen arbetar för att återskapa trädgården som den var vid förra sekelskiftet samt för att tillföra gården olika former av aktiviteter. Sommaren 2005 iordningställdes Magasinet där två små rum nu är komplement till trädgårdsserveringen. Sommaren 2006 gjordes tvättstugan i ordning och 2007 var det loftet i Magasinet som stod på tur och där kunde vi öppna vår första utställning den 1 juli.

Vi vill naturligtvis att vi ska bli ännu fler som jobbar för den här kulturpärlan och hälsar alla intresserade välkomna. Du kan ge oss Ditt stöd enbart med Din medlemsavgift men du är också varmt välkommen att delta i arbetet med rörelsen exempelvis på söndagseftermiddagarna när vi bjuder på underhållning.

Du kan ta kontakt med Britt-Marie Ljunggren, telefon 070-896 35 77 eller skicka e-post till bm.ljung@hotmail.com.

Medlemsavgiften är 100:- per år. Ungdomar under 20 år gratis.

Vårt bankgiro är 5372 - 4662.