Torsås och Kalmar läns äldsta affär fanns på Olssonska Gården Förste bofaste handlare i Torsås var köpman Carl Ulrik Transtedt, Karlskrona, gift med Brita Götilda Westberg. Sedan sockenstämman 1859 tillstyrkt en skrivelse angående behovet av handelsrörelse i Torsås, öppnade Transtedt affär i den bostadsfastighet som senare skulle komma att förvärvas av Holger Nikolaus Olsson.

Den 17 september 1864 ger handelsbokhållare C. U. Transtedt sin ansökan till Länsstyrelsen om att få sälja ”handelsvaror i bod”. Ansökan diareföres som nr. 1 i Kalmar län. Transtedt var då den ende handlaren utmed vägen Bergkvara - Vissefjärda. Handelsboden inrymdes i mangårdsbyggnadens östra del och hade ingång på gaveln. En tydlig skarv i panelen på bottenvåningens östra gavel talar för att en öppning också fanns där. Familjen bodde i övriga delar av byggnaden.

Efter Transtedts död 1870 driver hans änka rörelsen vidare fram till 1882, då hon hyr ut affären till polacken Ephrahim Rosenthal. 1887 säljs Transtedts affär till Johan G. Andersson från Trankvill, som flyttade affären från huvudbyggnaden till en mindre byggnad som fanns på tomten på platsen för nuvarande affärshus vid Allfargatan.


<<Tillbaka | Fortsättning>>