1890 övertar Holger Nikolaus Olsson i samband med köp av hela fastigheten Anderssons affär. H. N. Olsson driver affären fram till 1918, då han lämnar över verksamheten till sin närmaste man, handlare Georg Johansson som drev affärer i speceri och manufakturer under firmanamnet AB Georg Johansson i Torsås.

1937 fortsätter makan Emilia Johansson affärsrörelsen efter makens död. Varusortimentet förvandlades från lanthandel till hela bygdens varuhus, som utöver livsmedel och diversehandel även hade kläder för såväl damer som herrar. 1957 blir Karl Johan Magnusson ny affärsinnehavare för samma firma och affären blir ICA-butik. Bygglov för ny skylt söks 1963. 1968 ändrades lokalerna i affärshuset för nya ändamål. Torsås Trädgårdsodling öppnar blomsterhandel i en del av lokalerna. I den andra delen var det manufaktur. 1987 övertar Adolfssons blomsterhandel lokalerna och innehar dem än idag.<<Tillbaka
| Fortsättning>>