Personhistoriskt intresse Gårdsmiljön med nuvarande byggnader kan återföras på en enda person, nämligen Holger Nikolaus Olsson som förvärvade fastigheten 1890. Som driftig affärsman, senare bankman och kommunalt mycket aktiv politiker blev H. N. Olsson en lokalt betydelsefull person med stort samhällsinflytande i ett mycket expansivt skede i Torsåsbygdens utveckling från bondby till industriell tätort.

Holger Nikolaus Olsson Efter skolgång i hemorten samt Kristinehamns praktiska skola övertog han handlaren J. G. Anderssons affär i Torsås 1890. Senare bildade han även Torsås Frö- och Spannmålsaffär med denne Andersson som kompanjon. Under flera decennier drev H. N. Olsson dessa båda affärsrörelser med stor framgång. Emellertid blev hans tid och skicklighet med åren alltmera tagen i anspråk, dels för kommunala värv och dels för skötsel av andra allmännyttiga institutioner.
<<Tillbaka | Fortsättning>>